Dlouhá izolace, distanční výuka a chybějící sociální kontakt se svými vrstevníky může mít na psychiku dětí velký a neblahý vliv. Denně slýchávám od rodičů, ale i od dětí, jak na ně dopadá koronavirová krize. Není se co divit, současné období je náročné pro všechny z nás.

Dětem vadí, že nemůžou chodit do školy, většině nevyhovuje distanční výuka, chybí jim kamarádi, kroužky. Často čelí velkému stresu, úzkostem a strachu, jednak kvůli sociální izolaci, tak i epidemii. Děti mají strach z nákazy u sebe nebo svých blízkých, v některých případech se setkávají i se smrtí.

Nemohu opomenout ani rodiče, kteří jsou již unavení, mnohdy rezignují a jsou rozzlobeni na události kolem školství.

Mnoho odborníků zaznamenává větší výskyt úzkostí u školních dětí a prohlubující se vážné psychické poruchy.

 Izolace je pro děti zátěž. Dětem chybí kamarádi.

Vztahy s vrstevníky jsou pro děti velmi cenné, mají totiž možnost zažívat modely vztahů, které jsou dobrovolné, rovnocenné a postavené na jejich vlastní motivaci. Děti se při hře a v interakci se svými kamarády učí regulovat své emoce, rozvíjet sociální dovednosti, vyrovnat se se stresem, formuje se jejich identita a je podporována sebejistota.

Jestliže nemohou společný čas se svými přáteli zažít, mohou se děti a dospívající lehce cítit osamoceně, obzvláště pokud situace trvá několik týdnů. Projevovat se to může různými způsoby. Pokud dětem chybí osobní kontakt, interakce a pohyb, mohou být stažené s pokleslou náladou, unavené, bez energie. Někdy mohou být naopak více podrážděné s problémy se soustředit nebo kolem sebe vyvolávají konflikty.

Pro zdravý vývoj dítěte je nesmírně důležité být v kontaktu se svými přáteli.

JAK MŮŽEME POMOCI SVÉMU DÍTĚTI, KDYŽ MU CHYBÍ JEHO KAMARÁDI?

 

Povídejte si s ním o jeho kamarádech

 • kdy mu nejvíce chybí, jací jsou, kdo je vlastně dobrý kamarád a jak ho poznáme.
 • možná je vaše dítě se svými přáteli v kontaktu skrze sociální sítě, video hry nebo chat. I tak si s ním popovídejte, jaké to je – co je teď s kamarády jiné, co mu vyhovuje a co naopak chybí. To pomůže vašemu dítěti reflektovat, co cítí.
 • uznejte jeho pocity tím, že řeknete něco jako “Vidím/vnímám, že ti kamarádi chybí…”, nebo “Chápu, že…”, “Rozumím, že…“.
 • také mu řekněte, jak se cítíte vy, když nemůžete být v obvyklém kontaktu se svými přáteli.

Povzbuďte děti, aby své pocity sdílely se svými kamarády

 • můžete navrhnout, že se možná jeho kamarádi cítí stejně a také uvítají příležitost si popovídat

Aktivně dětem pomozte vytvořit příležitost se setkat s kamarády

 • některé děti potřebují pomoc v kontaktování svých kamarádů
 • interakce, které byly dřív snadné a zábavné, nyní cítí jako vynucené a trapné
 • zdráhají se oslovit kamarády, protože mají pocit, že se nebudou mít o čem bavit

Četnost je důležitější než délka

 • pro sociální interakce dětí v současné době je užitečnější mít časté kratší interakce místo delších, ale jen čas od času

Nebojte se slova NUDA

 • děti se prostě nudí. Nuda může vést k volné hře, podpoří kreativitu a chuť zkoušet nové věci

Sdílejte s dětmi svoje emoce

 • jaké je to pro vás, když nemůžete být v kontaktu se svými přáteli

 

 

Pokud dítě zůstane v aktivním kontaktu se svými kamarády, umožní jim to zmírnit pocit samoty a později snadnější zapojení do kolektivu.

Po dobu mimořádných opatření mohou rodiče svým dětem aktivně pomoci udržovat sociální kontakt se svými vrstevníky pomocí různých technologií. Rozhodně to nenahradí osobní kontakt, avšak alespoň nějaké setkání, byť přes obrazovku je lepší, než žádné. Pro mladší děti bude pro podporu jejich sociální a emoční pohody důležitá příležitost ke hře doma a hraní si s rodiči a sourozenci. Starším dětem pomáhá videohovory nebo chatování s kamarády, společenské hry s rodiči. Umožněte jim sledovat film nebo oslavit narozeniny se svými kamarády přes obrazovku.

Pro některé děti je nyní situace jednodušší a těžší bude návrat k obvyklému režimu

Děti, pro které jsou sociální situace, škola nebo odloučení od rodičů obtížné, se s domácí izolací vyrovnávají relativně dobře. Nejsou vystaveny situacím, které jsou pro ně náročné. Pro ně je přechod do obvyklého režimu o to obtížnější. Této skupině dětí se budu věnovat v dalším článku.

Máte otázky? Trápí vaše dítě samota a chcete mu pomoci? Kontaktujte mě, jsem připravena vám pomoci.

Vaše Mirka

Bc. Mirka Koucká

Bc. Mirka Koucká

Specialistka na komunikaci ve vztazích, certifikovaná lektorka Životních map

Během dlouholeté praxe jsem nasbírala mnoho cenných zkušeností v oblasti zdravotnictví, školství, péče o děti a sociální péče. Pracovala jsem v denním stacionáři, ve speciální mateřské škole, v logopedické poradně. Měla jsem možnost být součástí několika organizací pro rodiče a děti se zdravotními problémy.

Mým posláním je pomáhat vám – dětem a rodičům. Společně nacházíme rovnováhu ve vašich nejistých nebo těžkých životních situacích. Mým cílem je inspirovat vás ke změně.

Další články

které by vás mohly zajímat a inspirovat

Panovačné dítě - 10 pravidel, jak na něj

Máte doma také malého tyrana? Vzteká se a vzdoruje? Neustále lpí na svých požadavcích a nechuť cokoli na nich měnit? …

Proč vás batole neposlouchá

Žádné dítě se nenarodí jako záškodník a ničitel. Přišlo mezi nás čisté, neposkvrněné s potřebou zkoumat svět. Chce vidět vše živé. Chce vědět, co to udělá, když vylije vodu, …