Komunikační typy

Jak je využít pro výchovu a zdravé vztahy

Poznejte 4 základní komunikační typy

aneb domluvte se s tygrem

Co už dávno víme je, že:

 • komunikace je jedna z přirozených potřeb všech lidí
 • narušená komunikace přímo ovlivňuje naše vztahy a náš život
 • rodíme se s velmi omezenými komunikačními schopnostmi
 • jejich rozvoj závisí na našem okolí (rodiče, sourozenci, prarodiče, školka, škola, média apod.)

S čím se, ale také rodíme jsou KOMUNIKAČNÍ TYPY. Kopsovi rozeznávají ve své knize Jak se domluvit s tygrem čtyři základní komunikační typy.

Pocitový typ

 • nejdůležitější je pocit
 • potřebuje se chvíli vciťovat do situace a prostoru
 • uvědomuje si dojmy
 • není zaměřený na konkrétní detaily

Rozumový typ

 • na všechno jde hlavou
 • vyhovují mu procesy
 • potřebuje informace, data a detaily
 • život si plánuje
 • situaci potřebuje pochopit

Sluchový typ

 • vnímá situaci sluchem
 • ve škole může mít problém, protože místo očního kontaktu otáčí k ostatním ucho
 • psané poznámky pro ně nejsou důležité
 • nemají rádi hluk

Obrazový typ

 • učí se pomocí názorných ukázek
 • rád se dívá
 • komunikuje očima
 • chce vidět cíl, aby k němu mohl směřovat
 • nemá rád záplavu detailů
 • chybí mu trpělivost

Knihy z trilogie Tygr dělá uáá uáá, Jak se krotí tygr a Jak se domluvit s tygrem jsou k dispozici v mé pracovně k nahlédnutí. Ráda vám vysvětlím, proč je dobré je prostudovat.

Jak pracovat s tygřími knížkami

 1. Přečtěte dětem tygří knížky a nechejte děti, aby nad příběhem Jakuba sami přemýšlely.
 2. Následně si s nimi povídejte o vašich a jejich Tygrech. Jak se komu jeho Tygr projevuje, co mu dělá dobře a co naopak jeho Tygr nemá rád, co Tygra trápí.
 3. Společně s dětmi se postupně naučíte svoje Tygry poznat, pochopit, zkrotit a přeměnit je na spokojené Tygříky.

Znalost typů ulehčuje vztahy, zamezuje vzniku traumat v rodině

Znalost komunikačních typů vám ulehčí veškeré vztahy –  v rámci rodiny (dítě a rodič), partnerství, v oblasti pracovní (my a nadřízení, podřízení, kolegové, klienti).

Zásadní význam znalosti KT je v prevenci a zamezení vzniku zbytečných traumat v rodině, která způsobuje špatná nebo žádná komunikacePři práci s Životní mapou se s tím setkávám velmi často. Díky neznalosti KT pak někdy i malá nedorozumění přerostou ve zbytečný konflikt nebo způsobí trauma na celý život. Znalostí KT se tomu můžete velmi snadno vyhnout. 

Komunikační typ určuji při práci s Životní mapou. Pokud byste se chtěli s KT seznámit jinou formou, můžete navštívit nebo si objednat přednášku. Jsem certifikovanou lektorkou Komunikačních typů.