Životní mapy®

Kops method®

pro děti i dospělé

Efektivní a rychlý nástroj

pro diagnostiku, nápravu i prevenci

Životní mapy®  jsou projektivně – diagnostickou metodou pro děti i dospělé.
Díky přesné diagnostice dokaží nalézt příčiny a řešení celé škály problémů.
Jsou cestou, jak objevit zdroje traumat, skrytých vzorců myšlení a emočních zranění, které negativně ovlivňují život jedince.

Životní mapy®  umí rozlišit svět předškoláků, dětí do 12 let, dětí nad 12 let i svět dospělých.
Jsem certifikovanou lektorkou metody Životní mapy a nabízím ji jako komunikační nástroj, pro řešení závažných životních situací. Při práci s Životní mapou využívám také znalost Komunikačních typů.

Co můžete řešit Životní mapou

Situace v rodině

 • výchovné nebo komunikační problémy s dítětem
 • nerozumím si se svým dítětem – neumím si k němu nalézt cestu
 • dítě se trápí a já nevím proč, nechce se nám svěřit
 • chci porozumět vnitřnímu světu svého dítěte
 • chci změnit své postoje a přístup k výchově
 • chci dítě připravit lépe na změnu (rozvod, stěhování, sourozenec)

 

Situace ve škole

 • dítě má komunikační bariéry
 • dítě neumí řešit nebo vytváří konfliktní situace
 • dítě je šikanováno nebo šikanuje ostatní
 • dítě má skryté strachy a obavy
 • ADHD

Problémy dospělých

 • obavy a nejistoty, které ovlivňují můj osobní, rodinný nebo pracovní život
 • přenos svých traumat a starých vzorců chování na své děti
 • točím se stále na jednom místě a nemohu vyjít ze svého zacyklení
 • potýkám se s pocity viny nebo selhávání
 • neschopnsot vystoupit z kruhu špatných událostí
 • problémy v komunikaci
 • sklony k sebedestruktivnímu chování a myšlení
 • problémy s rozhodováním a hranicemi
 • nevyznám se v sobě, chci si lépe porozumět
 • problémy s přijetím a sebehodnotou

Životní mapa pro děti

Rozlišujeme tři kategorie Dětských Životních map. Každé období těchto tří věkových kategorií je rozdílné. Metodika s touto rozdílností počítá a respektuje ji.

Životní mapa pro předškoláky

Je určena dětem od 3 let do 6 let.

Dítě musí být schopné komunikovat (souvisle mluvit), porozumět a alespoň trochu kreslit, pak je možné s ním absolvovat tuto metodu. Metoda je nezátěžová a velice efektivní.

V čem pomůže vám a vašemu dítěti?

Prevence budoucích možných problémů

 • můžeme zjistit a korigovat vznikající skrytá traumata či vzorce podle nichž by se dítě vyvíjelo a chovalo v budoucnu
 • je důležité pochopit, že určující není realita událostí, ale to, jak dítě na tuto událost zareaguje a jak si ji samo vyloží
 • tato reakce probíhá uvnitř dítěte a rodič ji tedy stěží postřehne

Řešíte aktuální problémy s dítětem

 • předškolní dítě většinu svých trápení a starostí nedokáže vykomunikovat ani se svými nejbližšími
 • pomocí metody Životních map® je dokážeme objevit
 • rodičům pak ukázat a vysvětlit, co se děje

Poznáte vnitřní svět vašeho dítěte

 • lépe poznáte, jaké je vaše dítě uvnitř
 • porozumíte pak lépe svému dítěti

Životní mapa pro děti do 12 let

Mapa je určena pro děti od 6 – 12. let.

Právě dvanáctým rokem se uzavírá jedna z důležitých kapitol rozvoje dítěte. Je to období, kdy u dítěte probíhá sebeidentifikace spojená se sebepřijetím. Může se však stát, že tento proces je nějakým způsobem narušen.

Proč přijít s dítětem na mapu?

 • při včasném neřešení dochází velmi rychle ke ztrátě důvěry v rodičovské autority
 • v tomto období začíná hledání vzorů. Pokud je nehledá v rodičích, začne je hledat mimo rodinu
 • dvanáctý rok přináší snahu o vymanění se (z pohledu dítěte) z nefunkčních vztahů a vzorců a hledání odpovídající nového vzoru. Hrozí tak nedorozumění a konflikty
 • neřešením situace si přenese dítě do dospělosti trauma s nesebepřijetím a konflikt s rodičem

Životní mapa pro děti nad 12 let

Mapa je určena pro děti nad 12 let až do 21. roku.

Je to období hledání vlastní identity, boj s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o svém místě ve společnosti. Dochází ke ztrátě jistot a potřebě nové stabilizace za nových podmínek.

Životní Mapa dává přehled o tom, co se aktuálně děje přímo v dítěti a v jeho světě. Ukazuje souhrn nahromaděných příčin v podobě následků. 

Úkolem mapy je

 • zorientovat se v aktuálním životě
 • pochopit aktuální dění (co se děje a proč)
 • nastavit na místě změnu v postojích a myšlení

Jak probíhá dětská Životní mapa

 • Seznámení a rozhovor s rodičem a dítětem
 • Po krátkém seznámení rodič odchází.
 • Dítě kreslí Životní mapu, po celou dobu provázím dítě procesem (povídáme si, provádím diagnostiku).
 • Na závěr je rodič obeznámen s průběhem šetření, dostává výstupní kroky a doporučení.
 • Domlouváme se na další spolupráci, dle potřeb dítěte a rodičů
 • Vše se děje za přítomnosti dítěte

Délka sezení trvá cca 2 – 2.5 hodiny.

Cena za za diagnostickou část Mapy je 2000,- Kč. Každá další konzultace je účtována hodinovou sazbou dle platného ceníku (sdělím po telefonu, či napíši do mailu).

Životní mapa pro dospělé

Je moderní nástroj odhalující příčinu problémů, které ovlivňují váš současný život. Dává okamžitou odpověď a zároveň i konkrétní návod, jak situaci řešit.

Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství nás ovlivňují po celý život. Při kreslení mapy se vracíte do konkrétního dětského období, kdy jste si tyto mechanismy vytvořili.

Chcete změnit svoje programy a postoje?

Díky speciální velmi účinné metodice si je nejen uvědomíte, ale dojde k významným změnám a zlepšení situace. Uvolníte si cestu ke spokojenějšímu životu.

Jak probíhá Životní mapa pro dospělé

 • Vzájemné seznámení a rozhovor o tom, proč klient přichází, s čím potřebuje pomoci, co jej trápí apod.
 • Klient kreslí Životní mapu, po celou dobu jej provázím procesem.
 • Na závěr sdělím a vysvětlím klientovi, co může být zdrojem problémů.
 • Klient dostává konkrétní výstupní kroky, které povedou ke změně.

Délka sezení trvá cca 2 – 2,5 hodiny. 

Cena za za diagnostickou část Mapy je 2000,- Kč. Každá další konzultace je účtována hodinovou sazbou dle platného ceníku (sdělím po telefonu, či napíši do mailu).

Odpovědi na časté dotazy

Proč je člověk schopen, když si věci „namaluje do Mapy“, pochopit o co běží?
 • Dochází ke spojení obrazové, procesní, indukční a sluchové části v člověku.
 • Vzniká ucelený přehled o situaci, jejich příčinách i vzešlých následcích , s odpovědí, proč totak je.
 • Protože je veden k vlastnímu aha – momentu, nikoliv osobnímu výkladu „terapeuta ŽM“.
Kdy je metoda Životní mapy/KopsMethod vhodná?

Odpovězte si na následující otázky. 

Chci prožívat šťastný život, ale motám se stále dokola?

Chi mít fungující partneství?

Chci být vzorem pro své děti a dát jim to nejlepší?

Pokud je alespoň na jednu z nich odpověď ANO, pak je výborné využít této metody k naplnění svých potřeb.

Od jakého věku je možné s dítětem přijít na Dětskou životní mapu?

Dětská životní mapa je vhodná pro děti od 3 let.

Přesněji, Dětská životní mapa lze použít, pokud je možné se s dítětem domluvit a je schopné alespoň základních nákresů. Práce s Životní mapou je pro dítě nezátěžová.

Co tuto metodu odlišuje od jiných metod?
 • Poskytuje velmi rychlou a přesnou diagnostiku.
 • Je vysoce spolehlivá.
 • Je použitelná a účinná již pro děti od 3 let věku.
 • Je nezátěžová.
 • Je měřitelná.
 • Dává ihned konkrétní kroky k řešení.
 • Je velmi dobře využitelná jako součást psychiatrické, psychologické a terapeutické praxe.
  S jakými principy pracujeme?
  • Celistvý pohled na člověka. Práce s příčinami i následky zároveň.
  • Odhalování skutečných příčin traumat, životních a situačních zacyklení, závislostí, apod.
  • Odkrytí a uvolnění nevědomých procesů v mysli klienta
  • Převedení nevědomých procesů do vědomých.
  • Nastavení konkrétních kroků, vedoucích k jejich řešení.
  • Vyhodnocování těchto kroků a jejich případná korekce nebo nastavení nových kroků.
   Proč je tato metoda tak smysluplná?

   Je rychlá

   Co se řeší roky nebo měsíce lze zpracovat během několika návštěv.

   Je komplexní

   Zahrnuje práci s aktuální situací a s jejími skutečnými příčinami, které sahají až do našeho dětství. Obsahuje vysvětlení a pochopení daného problému. Dává konkrétní výstupy a konkrétní kroky k řešení. Zároveň probíhá přirozená terapie podpořená „koučovacími“ kroky.

   Je funkční

   Právě rychlost a konkrétnost nám dává základní složku funkčnosti. Všichni jsme prošli svým dětstvím a máme v sobě uloženo mnoho podvědomých programů a traumat, které mají destrukční složku. A to ja dalším důvodem funkčnosti této metody. Protože je dokáže najít a zpracovat.

   Proč si nakreslit mapu?
   • Mapy nás vracejí do dětství, kde najdeme a transformujeme nabyté vzorce chování a programy.
   • Mapa nás nenutí znovu do traumat vstoupit ani je rozebírat, ale v kreslení to jde s nadhledem.
   • Dojdete konečně k pochopení (to je to co nás leckdy nejvíc trápí, chceme znát PROČ a JAK).
   • Mapa Vás stabilizuje a transformuje ve svém osobním životě.
   • Je určena k poznání svého osobního příběhu.
   Že si období dětství nepamatujete?
   • Budete překvapeni, jak si Váš mozek vše pamatuje a tělo si ukládá.
   • Ráda Vás uvidím, uslyším, provedu procesem malování Životní mapy a společně strávíme čas.
   Co když neumím kreslit?
   • Nebojte se, nikdo nebude posuzovat váš výtvarný talent.
   • Kresba pomáhá, uvolňuje, má terapeutický význam.

   Zkušenosti s Životními mapami

   Mapa pro děti do 12 let

   8letý syn si okusoval stále nehty, uzavíral se, měl problémy se čtením.

   Co se zlepšilo? Lepší komunikace mezi mnou a synem, větší otevřenost.

   Co jsem pozorovala po mapě? Celkové uvolnění, nebojí se o všem komunikovat.

   Co jsem si uvědomila?

   • Nebýt tak přísná, nechat ho větší samostatnosti, ale mít povinnosti ( přenechat mu nějakou domácí činnost ).
   • Změnit přístup k synovi – jdu na něj v nějakých věcech pomaleji. Snažím se ho brát, takového jaký je.

   Celkově se u nás doma zlepšila komunikace, nastala celková úleva a všichni jsme od něčeho slevili.

   Mapa pro děti nad 12 let

   Nejde to snad ani shrnout do pár vět. Mapy mi uklidnily moji šestnáctiletou dceru. Dcera viděla vše napsané, nakreslené, vysvětlené a důležité bylo i povídání u mapy o všem možném. Mapy dokážou „otevřít oči“. Něco v životě nevidíš, neslyšíš a najednou to máš před očima a najednou ti to dojde. Tak vidím mapy já, jako matka. Přístup lektorky je ke všem přátelský, vyvolávající důvěru a pochopení. Líbil se mi zájem o dceru, ale i o mně jako matku.

   K. D.

   Mapa pro děti nad 12 let

   Setkání po mapě bylo pro mne, jako pro matku, velice přínosné. Uvědomila jsem si i díky Vám a Vašemu perfektnímu vysvětlení, že moje dcera v pubertálním věku potřebuje více volnosti, trochu jiný přístup a komunikaci ze strany rodiče. Rozhodně ještě více lásky, než kdy předtím a dávat jí najevo porozumění, nekritizovat, nedohadovat se, nedělat přednášky o tom, co by měla – neměla.

   Uvědomila jsem si, že v tomto věku není zvědavá na nějaké poučování, ale že potřebuje, abych jí více naslouchala a měla pro ni větší pochopení – porozumění jako pro teenegera.

   Od našeho sezení, kdy jsem si hodně uvědomila, jako kdyby se prolomily ledy mezi mnou a dcerou. Máme teď úplně jiný – super vztah. Za to Vám z celého srdce děkuji.

   Otevřela jste mi oči a já si uvědomila, jakých chyb se dopouštím jako matka, jako rodič, ale i to, jak věci, které se mi zdály nepodstatné a nedůležité, jsou právě pro mou dceru velmi důležité.

   Velmi mne bavila forma Vašeho podání, díky níž jsem se lépe mohla vcítit do konkrétní situace našeho teenegera a dávat si pozor na situace a nevhodné reakce i do budoucna, které by jí mohly ublížit.  Jste prostě skvělá. Moc děkuji, že takto pomáháte nejen dětem, ale i rodičů.

   Mapa pro dospělé

   Myslím, že mi mapa a setkání s Vámi přineslo nadhled  – uvědomila jsem si, co je pro mě důležité, co mě táhne dolů a že nejsem jen momentální uzlíček neštěstí drcený rodinnou situací a obavami, co syn zase vyvede. Zaměření na přípravu své práce (ač na to nezbývá mnoho času při chodu domácnosti) je pro mě osvěžující. Hlavní však asi je to, že jsou prázdniny a nemusím řešit školu, její požadavky a synovy neúspěchy. Vzdala jsem se nucení syna, aby něco opakoval a trénoval do školy (vloni jsme celé prázdniny trénovali čtení… a bylo to hrozné vypětí a napětí pro oba). Učím se mu důvěřovat, že v životě obstojí i s propadáním a pětkami. A tak si užíváme léto a svobodu.

   Mapa pro děti do 12 let s těžkou poruchou řeči

   Reference maminky dysfatického 8letého chlapce :

   Viděla jsem u syna velké uvolnění, je takový víc komunikativnější, více s námi mluví. Po mapě si celý den zpíval (před tím si nikdy nezpíval).

   Mapa pro děti do 12 let s těžkou poruchou řeči

   Reference maminky dysfatického 6letého chlapce:

   Chtěla jsem Vám říct, že syn od doby, co s Vámi absolvoval tu mapu, je jako vyměněný.

   Celkově se zlepšilo jeho chování – hodně mi vypráví, co prožil ve školce, doma za mnou často chodí a chce se objímat….teď se hodně objímá . Je teď velmi sdílný a přijde mi, že se i trošku zklidnil. Mluví pomaleji a je mu lépe rozumět.

   Děkuji Vám a jsem velkým dlužníkem.