Životní mapy®

Kops method®

pro děti i dospělé

Efektivní a rychlý nástroj

pro diagnostiku, nápravu i prevenci

Životní mapa®  je projektivně – diagnostická metoda pro děti i dospělé. Dokáže objevit a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se nacházíte. Okamžitě diagnostikuje danou nepříjemnou situaci a zároveň dává konkrétní kroky k řešení. Je rychlá, přesná a komplexní.

Autory metody jsou Kamila a Petr Kopsovi. Více se o nich můžete dozvědět na stránkách Životnimapy.cz.

Jsem certifikovanou lektorkou metody Životní mapy a nabízím ji jako komunikační nástroj, pro řešení závažných životních situací. Při práci s Životní mapu využívám také znalost Komunikačních typů.

Co můžete řešit Životní mapou

Situace v rodině

 • komunikační bariéry
 • výchovné problémy
 • smrt člena rodiny
 • stěhování
 • změnu školy dětí
 • partnerské neshody
 • narození sourozence
 • častá onemocnění/ psychosomatika

Situace ve škole

 • komunikační bariéry
 • konfliktní situace
 • šikanu
 • skryté strachy a obavy
 • ADHD

Situace v zaměstnání

 • komunikační bariéry
 • konfliktní situace
 • změnu zaměstnání
 • syndrom vyhoření
 • stresovou zátěž

Další tíživé situace

 • pocit samoty, úzkosti, deprese
 • pocit selhání
 • špatnou finanční situaci
 • neschopnost rozhodnout se
 • závislost
 • neschopnost vystoupit z kruhu špatných událostí

Životní mapa pro děti

Je určena dětem od 3 let. Umožňuje nahlédnout do vnitřního světa dítěte. Je nástrojem k jeho pochopení, vnímání jeho problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit.

Metoda je nezátěžová a velice efektivní. Je velmi cenná při řešení aktuálních problémů i jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže odhalit možné směřování k různým druhům závislostí.

Kdy je vhodné přijít s dítětem na mapu?

Nejvhodnější je absolvovat s dítětem životní mapu již v předškolním věku. V tomto věku je možné zjistit a nejjednodušeji upravit vznikající skrytá traumata či vzorce, podle nichž by se dítě vyvíjelo a chovalo v budoucnu. Současně je možno řešit případné situace a stavy, které aktuálně dítě prožívá.

Životní mapa pro dospělé

Je moderní nástroj odhalující příčinu problémů, které ovlivňují váš současný život. Dává okamžitou odpověď a zároveň i konkrétní návod, jak situaci řešit.

Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství nás ovlivňují po celý život. Při kreslení mapy se vracíte do konkrétního dětského období, kdy jste si tyto mechanismy vytvořili.

Chcete změnit svoje programy a postoje?

Díky speciální velmi účinné metodice si je nejen uvědomíte, ale dojde k významným změnám a zlepšení situace. Uvolníte si cestu ke spokojenějšímu životu.

Jak probíhá dětská Životní mapa

Dítě s rodičem (rodiči) přivítám, řekneme si pár vět na úvod, vysvětlím postup – trvá to asi 10 minut.

Ve chvíli, kdy se mnou dítě začne komunikovat a je navázana důvěra, rodiče odchází. Dítě maluje svou mapu, povídá si se mnou a já ho provádím procesem daným metodikou. V průběhu tohoto procesu diagnostikuji. Tyto výstupy později probírám s rodičem za přítomnosti dítěte. Dítě celému procesu bez problémů rozumí, má z něho dobrý pocit a vidí, že je středem pozornosti nejen v průběhu diagnostiky, ale není opomíjeno ani při výstupu rodiči. V průběhu této fáze určuji také komunikační typ dítěte. Diagnostická část s dítětem trvá cca 2 hodiny.

Po té je rodič opět přizván ke spolupráci. Sděluji mé závěry z diagnostické části schůzky a jaký je dítě komunikační typ. Povídáme si o všem, na co dítě ve své mapě upozorňuje. Domlouvám další vhodný postup. Tato část trvá cca 0,5 hodiny.

Cena za za diagnostickou část Mapy je 2000,- Kč. Každá další konzultace je účtována hodinovou sazbou dle platného ceníku (sdělím po telefonu, či napíši do mailu).

Jak probíhá Životní mapa pro dospělé

Po úvodním přivítání začínáme hned pracovat. Dospělý maluje svou mapu, povídá si se mnou a já ho provádím procesem daným metodikou. V průběhu tohoto procesu diagnostikuji. Diagnostická část trvá cca 2 hodiny.

Při malování a vizualizaci rozebíráme situace, které se na mapě objevují. Hledáme jejich příčiny. Vracíme se do dětství, do konkrétního období, kdy jste si tyto mechanismy vytvořili. Díky speciální, velmi účinné metodice si je nejen uvědomíte, ale dojde k významným změnám a narovnání situace. Uvolníte si cestu ke spokojenějšímu životu.

Cena za za diagnostickou část Mapy je 2000,- Kč. Každá další konzultace je účtována hodinovou sazbou dle platného ceníku (sdělím po telefonu, či napíši do mailu).

Poznejte Komunikační typy

aneb domluvte se s tygrem

Co už dávno víme je, že: 

 • komunikace je jedna z přirozených potřeb všech lidí
 • narušená komunikace přímo ovlivňuje naše vztahy a náš život
 • rodíme se s velmi omezenými komunikačními schopnostmi
 • jejich rozvoj závisí na našem okolí (rodiče, sourozenci, prarodiče, školka, škola, média apod.)

S čím se, ale také rodíme jsou KOMUNIKAČNÍ TYPY. Kopsovi rozeznávají ve své knize Jak se domluvit s tygrem čtyři základní komunikační typy.

Pocitový typ

 • nejdůležitější je pocit
 • potřebuje se chvíli vciťovat do situace a prostoru
 • uvědomuje si dojmy 
 • není zaměřený na konkrétní detaily

Sluchový typ

 • vnímá situaci sluchem
 • ve škole může mít problém, protože místo očního kontaktu otáčí k ostatním ucho
 • psané poznámky pro ně nejsou důležité
 • nemají rádi hluk

Rozumový typ

 • na všechno jde hlavou
 • vyhovují mu procesy
 • potřebuje informace, data a detaily
 • život si plánuje
 • situaci potřebuje pochopit

Obrazový typ

 • učí se pomocí názorných ukázek
 • rád se dívá
 • komunikuje očima
 • chce vidět cíl, aby k němu mohl směřovat
 • nemá rád záplavu detailů
 • chybí mu trpělivost

Knihy z trilogie Tygr dělá uáá uáá, Jak se krotí tygr a Jak se domluvit s tygrem jsou k dispozici v mé pracovně k nahlédnutí. Ráda vám vysvětlím, proč je dobré je prostudovat.

Ulehčuje vztahy, zamezuje vzniku traumat v rodině

 

Znalost komunikačních typů vám ulehčí veškeré vztahy –  v rámci rodiny (dítě a rodič), partnerství, v oblasti pracovní (my a nadřízení, podřízení, kolegové, klienti).

Zásadní význam znalosti KT je v prevenci a zamezení vzniku zbytečných traumat v rodině, která způsobuje špatná nebo žádná komunikacePři práci s Životní mapou se s tím setkávám velmi často. Díky neznalosti KT pak někdy i malá nedorozumění přerostou ve zbytečný konflikt nebo způsobí trauma na celý život. Znalostí KT se tomu můžete velmi snadno vyhnout. 

Komunikační typ určuji při práci s Životní mapou. Pokud byste se chtěli s KT seznámit jinou formou, můžete navštívit nebo si objednat přednášku. Jsem certifikovanou lektorkou Komunikačních typů. 

Zkušenosti s Životními mapami

"Nejde to snad ani shrnout do pár vět. Mapy mi uklidnily moji šestnáctiletou dceru. Dcera viděla vše napsané, nakreslené, vysvětlené a důležité bylo i povídání u mapy o všem možném. Mapy dokážou „otevřít oči“. Něco v životě nevidíš, neslyšíš a najednou to máš před očima a najednou ti to dojde. Tak vidím mapy já, jako matka. Přístup lektorky je ke všem přátelský, vyvolávající důvěru a pochopení. Líbil se mi zájem o dceru, ale i o mně jako matku."

K. D.

"Životní mapy. Pro mě první metoda, u které vidím a cítím, že se mnou dělá změny. Svým životem jsem do svých třiceti let jen tak nějak proplouvala s vědomím, že líp prostě nebude a že mým údělem bude život přežít. Ačkoliv mám skvělého partnera a dvě zdravé děti, tíha minulosti a moje komplikované myšlení mi ani přesto nedovolily radovat se ze všeho tak, jak bych mohla. Několik let jsem chodila na psychoterapii, s nálepkou poruch příjmu potravy, sebepoškozováním a depresivně úzkostnou poruchou. Většinou jsem se ale domů vracela ještě více frustrovaná s pocitem, že se stejně nemám co nového dozvědět a k čemu to vlastně je? Následně se mi narodily děti a já ani nestála o to, v terapii nějak dále pokračovat, takže jsem se snažila radovat z dětí a žít tak, že prostě nějak bude. Díky dětem jsem před rokem potkala Mirku Kouckou, logopedku a lektorku životních map a následně se tak nějak nenápadně rozběhl kolotoč velkých změn v mém životě. S rozpaky jsem šla na první mapu, ze které vyplynulo, že u mě bude potřeba cyklus map, ale konečně po letech jsem si dokázala uvědomit skutečnosti a propojenost nynějších problémů s mým dětstvím. Už na první mapě se odhalily věci, které bych si do spojitosti nikdy nedala a já si po letech mohla aspoň zčásti vydechnout. Dokážu lépe odpustit druhým a hlavně sobě samotné, přestala jsem se trápit a řešit některé věci, které stejně nezměním. Mapy mi pomohly odhalit nepoznané věci, ošetřit je a nechat je prostě už být. To se mi asi na mapách líbí nejvíce – že se odhalí souvislosti, člověka zjištěné informace samozřejmě trochu zabolí, ale pak nějak samo to bolení odezní a přijde obrovská úleva. Ulevily mi a jsem díky tomu šťastnější a radostnější. Vše se navíc děje hrozně rychle, což mě taky hodně příjemně překvapilo. Já osobně jsem moc ráda, že můžu tuhle metodu vyzkoušet, navíc Mirka Koucká je sama o sobě úžasný člověk a v kombinaci s ní se potom dějí velké věci. Děkuji za člověka, jakým ona je a za metodu životních map, která je prostě v téhle kombinaci mocná :)"

M. M.